Wat bieden wij

Op onze boerderij bieden wij 2 verschillende vormen van dagbesteding aan

Belevingsgerichte dagbesteding.

Deze vorm van dagbesteding richt zich op de beleving.
Hier bieden wij  activiteiten aan zoals samen de dag beginnen met koffie, thee, koekjes en een praatje maken, creativiteit, zoals knutselen en zingen, wandelen (door de buurt en/of in het bos. Dit is ook mogelijk wanneer er sprake is van een beperking en/of rolstoel), (bewegings)spelletjes en samen koken of de lunch verzorgen.

Arbeidsgerichte dagbesteding:

De benadering van deelnemers is gericht op participatie, het meedoen, structuur, het benutten van eigen kracht, groei, zinvol je dag invullen.

Deze vorm richt zich op de arbeidsgerichte dagbesteding.
Hier bieden wij activiteiten aan zoals: de dieren verzorgen, zoals ze voeren en water geven, de honden borstelen en verzorgen, (water geven), de verblijven schoonmaken,
terrein onderhouden, werken in de moestuin en het socialiseren van de pups.

Mede door de persoonlijke benadering en de flexibiliteit van ons team is het mogelijk om, waar er individueel behoefte is, de twee vormen van dagbesteding te verweven met elkaar.

Binnen de belevingsgerichte dagbesteding zien wij veel dementerende ouderen. Binnen de arbeidsgerichte dagbesteding zien wij vaak jongere mensen die door verschillende redenen, al dan niet tijdelijk, moeite hebben met het vinden van een plaats binnen onze maatschappij.
Door de twee  dagbestedingsvormen waar mogelijk te verweven ontstaat er vaak een mooie interactie tussen verschillende belevingswerelden.
Bewegen, buiten zijn en genieten van de dieren en de natuur is niet aan leeftijd of doelgroep gebonden.