Privacy verklaring McSweeney´s VOF Zorgboerderij de Peelven

McSweeney’s VOF Zorgboerderij de Peelven (verder Zorgboerderij de Peelven), gevestigd te Sterksel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Peelven 2, 6029PG, Sterksel
www.depeelven.nl / depeelven@gmail.com
06-12130431

Functionaris Gegevensbescherming
De Functionaris Gegevensbescherming van Zorgboerderij de Peelven is Terry McSweeeney. Hij is te bereiken via depeelven@gmail.com

Persoonsgegevens die onze zorgboederij verwerkt
Zorgboerderij de Peelven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder in de bijlage vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Zorgboerderij de Peelven verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– godsdienst of levensovertuiging
– gezondheid
– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zorgboerderij de Peelven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om diensten aan u te leveren

Delen van persoonsgegevens met derden
Zorgboerderij de Peelven verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zorgboerderij de Peelven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorgboerderij de Peelven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar depeelven@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Zorgboerderij de Peelven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, over de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Over onze manier van persoonsgegevens beveiligen

Zorgboerderij de Peelven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbeheer via genoemde contactgegevens.

Zorgboerderij de Peelven werkt met de onderstaande persoonsgegevens van deelnemers aan de dagbesteding voor oudere. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de tijdige en juiste communicatie over de deelneming aan de dagbesteding van Zorgboerderij de Peelven en voor de facturering. Deelnemers en/of hun bevoegde verwanten hebben ingestemd met het gebruik van deze persoonsgegevens en hebben deze sommige zelf geleverd.

De persoonsgegevens:
1. Naam
2. Adres
3. Postcode
4. Telefoonnummer
5. Mailadres
6. BSN
7. Geboortedatum
8. Burgerlijke staat
9. Naam mantelzorger/bevoegde verwant
10. Telefoonnummer mantelzorger

11. Fotos
12. Naam huisarts
13. Telefoonnummer huisarts

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zorgboerderij de Peelven dient wettelijk alle dossiers en dus cliënt gegevens 15 jaar te bewaren.

Liever even bellen?

Laat je naam en telefoonnummer achter en we bellen je zo snel mogelijk terug!

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?